רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

בית משפט קהילתי ברמלה

רקע כללי
בית המשפט הקהילתי ברמלה, הוא פרויקט פיילוט ראשון מסוגו בישראל, שמטרתו שיקום עוברי חוק ומניעת חזרתם למעגל הפשיעה תוך שימוש בשירותים ובמענים הקיימים בקהילה המקומית ובכוחותיה השונים. 
במסגרת שיתוף פעולה בין הנהלת בתי המשפט, משרד המשפטים, משטרת ישראל, פרקליטות המדינה, משרד הרווחה ועיריית רמלה, לצורך הרחבת אפשרויות הטיפול בעבריינות, נבחן בשלוש השנים האחרונות מודל חדשני המיועד לתת כלים מגוונים להתמודדות מערכתית עם תופעת הפשיעה. מודל זה מתמקד בבתי המשפט ובשיתוף הפעולה בינם לבין גורמי מערכת האכיפה, הרווחה והקהילה, ומטרתו צמצום תופעת הפשיעה החוזרת ויצירת פתרונות כוללים לבעיות המובילות לפשיעה. מודל זה פותח בשני העשורים האחרונים בארצות הברית ואומץ במדינות רבות בה ומחוצה לה. בית המשפט הקהילתי הוא מודל המאפשר למערכת המשפט להתמודד עם תופעות עברייניות מגוונות מתוך תפיסה הרואה בקהילה מנגנון מרכזי בתהליכי הטיפול והשיקום של אוכלוסיות בסיכון.

הנחת היסוד 
הנחת היסוד העומדת בבסיס הקמת בית המשפט הקהילתי היא שחלק נכבד מהעבירות הפליליות, מתבצעות על רקע של בעיות חברתיות-כלכליות. לפיכך, בתי המשפט הללו נועדו להתמודד לא רק עם העבירה עצמה (והענישה הנלוות לה), אלא גם עם הגורמים למצב העברייני.  

צוות בית המשפט הקהילתי 
צוות בית המשפט הקהילתי הוא צוות קבוע שפועל יחד ובדיאלוג מתמיד כשלנגד עיניו מטרה משותפת אך בה בעת כל אחד מחבריו שומר על תפקידו המסורתי בהליך הפלילי.

מדיניות ענישה ייחודית  
מדיניות הענישה בבית המשפט הקהילתי מותאמת לצרכי הקהילה ולמטרות של העצמה ושיקום לצד גמול והרתעה. העונשים מיידים, חינוכיים ושיקומיים. כך למשל, במידת האפשר כוללים העונשים מרכיב ברור של השבה לקהילה הנפגעת וחיזוק אחריותיות של עוברי חוק כלפי הקהילה בה הם חיים. במקביל, גמילה מסמים ואלכוהול, השתלבות במערכת החינוך או סדנאות תעסוקה, בפיקוח בית המשפט ובאמצעות גורמים בקהילה, מהווים פעמים רבות תחליף לעונשי מאסר. התכנית מותאמת לנסיבותיו האישיות של הנאשם – בבחינת "חליפה לכל אדם" – ונתונה בכל עת לפיקוח צמוד של בית המשפט. שירות המבחן הנו הגורם המלווה את האדם בתהליך ייחודי זה לשיקום חייו בכל שלבי התוכנית. שירות המבחן הוא הגורם המקשר בין הגורמים השונים בקהילה המעורבים בתוכנית השיקום לבין בית המשפט הקהילתי. 

תפקידו של בית המשפט בקהילה
לבתי המשפט הקהילתיים תפקיד מרכזי במניעת פשיעה חוזרת ובשיקום וחיזוק שכונות. בתי משפט אלה עוסקים בעבירות המשפיעות על איכות חיי תושבים וביטחונם היומיומי, בהן, עבירות סמים, אלימות, רכוש, עבירות הנובעות מסכסוכי שכנים, מטרדים וכדומה. כל בית משפט מותאם לצרכי הקהילה בה הוא ממוקם. 

תפקידה של הקהילה בבית המשפט 
בתי משפט קהילתיים פועלים בשיתוף עם ארגונים מקומיים, ועדי תושבים, רשויות רווחה וכל מסגרת אחרת הקיימת בשטח השיפוט שלהם. גופים אלה מסייעים ביישום ההחלטות השיפוטיות, בשילוב נאשמים במסגרות קהילתיות, ובהצעת שירותים חברתיים ומידע. פורום משותף של מערכת האכיפה, השיקום, הסניגוריה, הרשויות המקומיות והתושבים מסייע באיתור בעיות, בהצעת פתרונות ובגיבוש מדיניות כוללת.  

הפנית נאשמים למסלול הקהילתי
הפנית נאשם לבית משפט קהילתי, מותנית בהסכמת הצדדים (סנגור ותובע) ובהחלטת בית המשפט.  ההתאמה למסלול הקהילתי, נבדקת על ידי קצינת מבחן, תלויה בעיקר בהסכמתו של האדם, בנכונותו לטפל בבעיות המרכזיות בחייו ולשתף פעולה עם גורמי הטיפול בהתאם לתוכנית השיקום שתיבנה עמו. 


בית המשפט הקהילתי ברמלה – צעדים ראשונים

בית המשפט ברמלה החל לפעול בתחילת חודש ספטמבר 2015, לאחר כשנה של תהליך היגוי יסודי בהשתתפות נציגי השותפים בו ולאחר כשלושה חודשים של הכנות אינטנסיביות של הצוות המקומי. 

הצוות המקומי 
הצוות המקומי שהוצב בבית המשפט מונה כיום: שופטת, קציני מבחן, סניגורים מ הסניגוריה הציבורית, תובעים משטרתיים, פרקליטים מפרקליטות המדינה, רפרנט מטעם עיריית רמלה – ראש צוות עבודה קהילתית, עובדת סוציאלית קהילתית מטעם עיריית רמלה ורכז צוות מטעם אשלים-ג'ויינט. 


דיונים במסלול הקהילתי
במסגרת ההליך הקהילתי, מתייצבים הנאשמים בפני כבוד השופטת נירה דסקין, המשמשת כשופטת ביהמ"ש הקהילתי. בראשית הדיון מבהיר ביהמ"ש לנאשמים את מטרת ההליך ומברר את נכונותם להשתתף. בהינתן הסכמה מופנים הנאשמים לשירות המבחן לצורך עריכת תסקיר עומק במסגרתו נערך מיפוי צרכים ונבנית תכנית טיפולית ושיקומית. התוכנית השיקומית מתחילה מיד עם חתימת הסדר הטיעון והודאת הנאשם בפני ביהמ"ש. הנאשם מחויב לעמוד בתכנית שנבנתה לו וצפוי להתייצב למעקב בפני ביהמ"ש. 

בחודשים הקרובים מתוכננים להיכנס כמה עשרות נוספים של נאשמים למסלול של בית המשפט הקהילתי. כמו כן מתוכננת הרחבה משמעותית של רשת המענים הקהילתיים העומדים לרשות בית המשפט וכן בניה והסדרה של ממשקי העבודה עמם.
 
יצירת קשר:
 
כתובת: מתחם הידידות, רח׳ אברהם הילל 6, רמלה
מאיר אוחנה  - מרכז בית המשפט הקהילתי,
טלפונים:  מאיר - 052-4081419 
 
 

חזרה
Facebook