רמלה - קרובה ללב שלך

,

הרווחה והשירותים החברתיים

קידום נשים ברמלה

יועצת ראש העיר למעמד האישה פועלת לקידום מעמד האישה בעיר ומפתחת מערך שירותים תומכים, תוך טיפוח הצרכים של נשים בקהילה, במגוון תחומים. היחידה פועלת בשיתוף פעולה עם ארגוני הנשים בעיר ועם הועדה לקידום מעמד האישה.
יועצת ראש העיר למעמד האישה פועלת מתוקף חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת למעמד האישה.

באחריותה של היועצת להתוות ולקדם מדיניות כוללת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית, לקידום השוויון המגדרי ולביעור ההפליה נגד נשים בכלל.

לצורך קידום נשים נעשית פעילות  בערוצים שונים להעצמה, תעסוקה, הורות, מיצוי זכויות ועוד. הפעילות נעשית בשת"פ עם שירותים וארגונים שונים תוך איגום משאבים. 
אילנה שנבל, המשמשת כמנהלת מח' הרווחה בעיר, היא יועצת רה"ע לקידום מעמד האשה ברמלה. 
לצידה פועלת ועדת היגוי בה נציגי ארגוני נשים, ושירותים שונים בעיר, אשר פועלים לקידום מעמד הנשים בעיר – העצמתן וצמצום הפערים בכל התחומים בינן לבין הגברים. מאמץ רב מוקדש לקידום נשים מוחלשות ומודרות. 

מטרת על:
 
קידום מעמד הנשים בעיר רמלה

מטרות:
 
 • העצמת נשים – הגדלת מרחבי השליטה של נשים בכל תחומי חייהן
 • צמצום הפערים בין נשים וגברים 

אוכלוסיית יעד:
 
 • נשים תושבות רמלה  בדגש על נשים מוחלשות ומודרות 
 • פעילות לקידום נשים בעיר
 
תחומי פעילות:

 •  העלאת המודעות בציבור והעלאת הנושא על סדר היום הציבורי.
 •  השתתפות בוועדות הרשות.
 •  ייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות.
 •  שת"פ עם ארגוני נשים, מוסדות ונותני שירותים בתחום.
 •  חינוך לשוויון בין המינים.
 •  פיתוח מנהיגות נשים.
 •  נשים בעולם העבודה.
 •  כנסים וימי עיון.
 •  מאבק באלימות נגד נשים.
 •  ציון יום האישה הבינלאומי.
 •  העצמת נשים.

הפעילויות למען הנשים מתקיימות במסגרות השירותים הקיימים היום ברשות:
 
מח' הרווחה: לנושא נשים עצמאיות (חד הוריות), אלימות במשפחה,  והעצמה כלכלית. 
כתובת לפנייה: לנושא אלימות במשפחה מרכז לשלום המשפחה טל 08-9771494 | לנושא נשים עצמאיות, השרות לעבודה קהילתית ,052-3609517 | לנושא העצמה כלכלית , מרכז עצמה  טל 08-9771504
 
פעילות לקידום נשים בעיר:
 
קבוצת נשים עצמאיות (חד הוריות) – קבוצת נשים הפועלת לקידומה והעצמתה של אוכלוסיית הנשים העצמאיות ברמלה.
רכזת: נירית מושונוב – עו"ס קהילה – טל: 052-3609517
 
קבוצת נשים יזמיות – קבוצת נשים הפועלות לקידום, העצמה, ומתן כלים ישומיים לנשים בעלות עסקים ברמלה.
רכזת: נירית מושונוב – עו"ס קהילה – טל: 052-3609517
 
קבוצות נשים נפגעות אלימות – קבוצות נשים נפגעות אלימות במשפחה (פיסית, נפשית, כלכלית וכו') למטרת חיזוקן ועצמתן. רכזת: ג'אנה אבייב – טל: 08-9771494
 
קבוצת נשים המעוניינות לעבור תהליך העצמה ואימון אישי.רכזת: יפה ריגלר טל: 073-2409700.
 
קבוצת נשים עוברות שינוי והעצמה בתוכנית עוצמה של הרווחהרכזת: מירב אורנשטיין טל: 08-9771504                   
                         
קמפוס השפלה: נושא העשרה והעצמה בתחומים שונים - כתובת לפנייה: יפה ריגלר  - 073-2409736/59
 
מרכז קשתות: לנושא קידום תעסוקתי - כתובת לפנייה : הגר לבנה - 073-2409710

חזרה
Facebook