רמלה - קרובה ללב שלך

,

עיר ירוקה ובריאה

עיר בריאה

 
קיימות מתייחסת לפיתוח תוכניות ולביצוע פעולות העונות על צורכי הדור הנוכחי מבלי שהן פוגעות ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם.
 
מהי העיר הבריאה?
 
- עיר בריאה היא זו בה קיימת מודעות לבריאות, כזכות של כל אדם ויש רצון להמשיכה, לקדמה ולשפרה.
- את העיר הבריאה מובילה תפיסת עולם ערכית וארגונית לפיה לנבחרי הציבור יש מחויבות כלפי בוחריהם לניהול איכותי, משתף,  שקוף, אחראי, דואג ומכבד, של העיר ותושביה.
- בעיר הבריאה מתקיים תהליך של עבודה משותפת של כל המגזרים - תושבים, ארגונים, עסקים והרשות המקומית, על מנת להבטיח עיר חיה ושטוב לגור בה.
- עיר בריאה היא עיר דמוקרטית, לומדת, נגישה, בטוחה, ירוקה ומקיימת.
- עיר בריאה היא עיר טובה לתושביה, מטפלת באיכות חייהם ומבטיחה עתיד טוב יותר.
-  עיר בריאה פועלת לזיהוי פערים חברתיים ובריאותיים ועושה כמיטב יכולתה לצמצמם.
 
 כיצד פועלת רמלה כעיר הבריאה?
 
לפיתוח ולקידום הבריאות והקיימות, רמלה כעיר בריאה, פועלת נמרצות להכיר את פרופיל הבריאות של תושביה, לזהות באופן כמותי ואיכותי מאפיינים חברתיים, כלכליים, וסביבתיים הקשורים למצב בריאותם, למפות שירותים ודפוסי שימוש ולגלות פערים וצרכים של התושבים. על בסיס התוצאות והנתונים הנאספים יעשה תהליך משתף של תכנון אסטרטגי לפיתוח תוכניות לטווחי זמן שונים ההולמים את צרכי הבריאות והקיימות הספציפיים של תושבי העיר. במקביל לתהליך התכנוני, ממשיכה רמלה, באמצעות ועדת היגוי רחבה, הנהלת העיר ומתאמת הבריאות המקצועית, לבצע תוכניות מיידיות לקידום הבריאות, הקיימות וצמצום הפערים, בהם שותפים מוסדות, ארגונים והקהילה. התוכניות מוערכות מידי תקופה לבחינת יעילותם בהשגת המטרות שהוצבו ומעודכנות בהתאם לצרכים.
 
עיריית רמלה לקראת ביצוע סקר בריאות עירוני:
 
בתקופה זו בה נושאי בריאות ואיכות החיים מהווים עניין מרכזי בחייו של כל תושב ותושב בעיר, החליטה עיריית רמלה להשקיע מאמצים ומשאבים רבים  יותר לקידומם.
לטובת הנושא מונתה מתאמת בריאות עירונית והוקמה בעיר "ועדת היגוי – רמלה עיר בריאה ומקיימת" בה שותפים נבחרי ציבור, תושבים, גופים עירוניים, ציבוריים וממשלתיים שונים.
בימים אלו שוקדת, מתאמת הבריאות, יחד עם ועדת ההיגוי העירונית ובסיוע רשת ערים בריאות על הכנת פרופיל בריאות עירוני הבוחן את מצב בריאות התושבים בעיר ואת צורכיהם. סקר תושבים ונתונים נוספים שנאספים ממקורות שונים עבור הפרופיל ישמשו, לאחר ניתוחם, את הנהלת העירייה ואת ועדת ההיגוי בעבודתם ויסייעו לבחור את התוכניות המתאימות ביותר לצורכי התושבים בעיר בשנים הבאות.
הלשכה המרכזית הפיקה עבור הסקר מדגם מייצג של 2,200 תושבים ובמהלך החודשים הקרובים יפקדו סוקרים את בתיהם על מנת לקבל מהם נתונים בהתאם לשאלון מובנה וממצה. ממצאי הסקר בתוספת הנתונים הנוספים שנאספו יעובדו וינותחו ע"י מומחים לעניין והממצאים יוגשו להנהלת העירייה ויפורסמו לציבור.
שיתוף הפעולה של תושבי העיר חשוב מאד להצלחת המשימה ויאפשר, קבלת תמונת מצב עדכנית ומהימנה על מצב הבריאות בעיר וכן הפעלת תוכניות המתאימות ביותר לצורכי האוכלוסייה. 
חשוב להדגיש כי הסקר הינו אנונימי וכל הנתונים שיאספו נשארים חסויים ולא ניתן יהיה לזהות את מוסרי המידע.
  
ביום ללא עישון הבינלאומי 31/05/2013 - התקיים מבצע אכיפה רחב בעיר רמלה:
 
התאריך  31/05, הוכרז מידי שנה על-ידי ארגון הבריאות העולמי כיום בינלאומי ללא עישון. מטרתו של יום זה להעלות את המודעות לנזקי הבריאות הקשורים בעישון טבק ולקדם מדיניות יעילה להפחתת השימוש במוצרי טבק ו/או החשיפה הכפויה לעשן הטבק.
עישון מוכר כגורם סיכון מס' 1 לתחלואה ותמותה, הניתן למניעה בנקל – באמצעות הפסקתו.
מחקרים מראים כי 10% ממקרי המוות של מבוגרים, ברחבי העולם, נגרמים מעישון טבק, מדובר בכ- 6 מיליון איש המתים בשנה מנזקי העישון, מתוכם כ- 600,000 לא מעשנים שנחשפו לעישון כפוי. בישראל, מתים מידי שנה כ- 10,000 איש כתוצאה מנזקי העישון, מתוכם כ- 1,600 מעשנים פסיביים.
חוק מניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון נחקק בראשית 1983, ותוקן מאז מספר פעמים.
החוק קובע כי לא יעשן אדם במקומות ציבוריים, בהם: קניונים וחנויות, מבני ציבור: אולמות קולנוע ותיאטרון, אולמי שמחות, מוסדות חינוך, בנקים,בתי דואר, בריכת שחייה, מקלט ציבורי, מרכזי תרבות נוער וספורט (מתנ"סים), בבניינים של תנועות נוער, בתי אבות ודיור מוגן, מעליות, מסעדות, בתי קפה ומקומות בילוי, בתי חולים, אוטובוסים ובתחנת אוטובוס מקורה, בתחנה מרכזית ובתחנת רכבת, לרבות ברציף, מונית ורכב להוראת נהיגה, בית כנסת, כנסייה ומסגד.
בהתאם לחוק, חלה חובה על מחזיק, למעשה, של מקום ציבורי, להתקין שלטים המורים על איסור העישון, ולהחזיקם במצב תקין.
החוק קובע, כי העובר על החוק – דינו קנס: המעשן במקום ציבורי צפוי לקנס בסך 1,000 שקלים, על בעל עסק שלא מנע עישון או שלא הציב שילוט מוטל קנס של 5,000 שקלים.   כל אחת מהעבירות.      על הצבת מאפרות מוטל קנס של 1,000 ₪.
בהתאם לחוק, עובד של רשות מקומית, שראש הרשות המקומית הסמיכו לעניין חוק זה (להלן-המפקח), רשאים להיכנס בכל עת סבירה לכל מקום ציבורי, כדי לברר אם קוימו הוראות החוק והתקנות לפיו.
ב-30.5.2013 פעלו יחידת השיטור העירוני ויחידת הפיקוח העירוני ליישום הוראות החוק.   
עסקים המעוניינים לקבל שלטי "איסור עישון" מוזמנים לפנות למחלקה לבריאות הציבור, בטל' 08-9771691 , 
ברח' שמשון הגיבור 15.
 
חודש ללא עישון:
 
במסגרת  חודש ללא עישון קופת חולים מאוחדת ברמלה נרתמה לנושא בשיתוף פעולה עם עיריית רמלה. 
מנהלת המרפאה גב' גילה אוחיון  האח דניקין ארתור ומקדמת הבריאות גב שולי שיימן השתתפו בפעילות לקהל הרחב במתחם בית רוחם ברמלה. הפעילות כללה חלוקת פליירים  הסברה, בדיקות   co  שנערכו ע"י האח.
כמו כן, מקדמת הבריאות עודדה רישום לסדנאות גמילה מעישון המתקיימות במרפאת דני מס.
קופת חולים מאוחדת תמשיך  ותפעל לקידום אורח  חיים בריא, בשיתוף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים בעיר
.

חזרה
Facebook